Dekan Yardımcıları Görevleri
Görevi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Adı ve Soyadı Doç. Dr. Murat PEKER
Görev ve Sorumlulukları
 1. Personel Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi. 
 3. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 4. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 5. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 6. Dış İlişkiler Ofisi ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 7. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 8. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 9. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu işlerinin koordinasyonunu ve süreç yönetimini gerçekleştirmek.
 10. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 11. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 12. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve Dekanlığa sunmak.
 13. Akademik Genel Kurul sunularında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili verilerin hazırlanması sürecini yönetmek.
 14. Faaliyet raporlarında verilerin hazırlanması sürecini yönetmek.
 15. Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
 16. Topluma katkı süreçlerini yürütmek.
 17. Araştırma geliştirme süreçlerini yürütmek.
 18. Kalite süreçlerini yürütmek.

 

 

Görevi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Adı ve Soyadı Doç. Dr. Ayetül GELEN
Görev ve Sorumlulukları
 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 2. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 4. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 5. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile yürütülen iş ve işlemler, proje ve danışmanlık işlerine dair süreçlerin yönetimi.
 6. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu işlerinin koordinasyonunu ve süreç yönetimini gerçekleştirmek.
 7. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek.
 8. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve Dekanlığa sunmak.
 9. Akademik Genel Kurul sunularında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili verilerin hazırlanması sürecini yönetmek.
 10. Faaliyet raporları ve mali raporlarda verilerin hazırlanması sürecini yönetmek.
 11. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi.
 12. Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
 13. Eğitim ve öğretim süreçlerini yürütmek.