İş Akış Şemaları
 1. Satın Alma İş Akış Diyagramı
 2. Satın Alma Yoluyla Taşınır Alımlamları İş Akış Diyagramı
 3. İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akış Diyagramı
 4. Satış İş Akış Diyagramı
 5. Bağış ve Yardım Alma-Etme İş Akış Diyagramı
 6. Giden evrak İş Akış Diyagramı
 7. Gelen Evrak İş Akış Diyagramı
 8. Personel İlişik Kesme İş Akış Diyagramı
 9. Ders Telafisi İş Akış Diyagramı
 10. Tüketim Malzemesi çıkışı İş Akış Diyagramı
 11. Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akış Diyagramı
 12. İç İmkanlarla Üretilen Taşınırlar İş Akış Diyagramı
 13. Devir Alma- Devretme İş Akış Diyagramı
 14. Ambarlar Arası Devir Etme İş Akış Diyagramı
 15. Kurumlar Arası Bedelsiz Devir Alma- Devretme İş Akış Diyagramı
 16. Yabancı Ülkelere Bağış veya Yardım Olarak Verilen Taşınırların İş Akış Diyagramı
 17. İade Alma- İade Etme İş Akış Diyagramı
 18. Taşınır İade Alma İş Akış Diyagramı
 19. Taşınır Kullanıma Verme İş Akış Diyagramı
 20. Dayanıklı Taşınırların Numaralandırması İş Akış Diyagramı
 21. Tasfiye İadelerinden (Kurumlar Arası) Edinilen Taşınırların İş Akış Diyagramı
 22. Taşınır Kayıtlarından Çıkarılması (Kullanılmaz Hale Gelme-Hurdaya Ayırma- Yok Olma) İş Akış Diyagramı
 23. Sayım- Sayım Fazlası- Sayım Noksanı İş Akış Diyagramı
 24. Taşınır Yılsonu İşlemleri İş Akış Diyagramı
 25. Akademik Takvim İş Akış Diyagramı
 26. Ders Müfredatı (İçerik-Program) İş Akış Diyagramı
 27. Ders Saydırma İş Akış Diyagramı
 28. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Diyagramı
 29. Öğrenci kayıt Sildirme İş Akış Diyagramı
 30. Yatay Geçiş İş Akış Diyagramı
 31. Fakülte Kurulu İş Akış Diyagramı
 32. Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Diyagramı
 33. Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akış Diyagramı
 34. Yolluk Ödemeleri İş Akış Diyagramı
 35. Ek Ders İş Akış Diyagramı
 36. Maaş Hazırlık- Maaş Ödemesi İş Akış Diyagramı
 37. Mal Bildiriminde Bulunulması İş Akış Diyagramı
 38. Lisans Programı Açma İş Akış Diyagramı
 39. Doktor Öğretim Üyesi İstihdamı İş Akış Diyagramı
 40. Akademik Personel 58/k İş Akış Diyagramı